1. bookTom 7 (2020): Zeszyt 13 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Next Level Odd-One-Out Puzzles

Data publikacji: 18 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2020) - Zeszyt 13 (November 2020)
Zakres stron: 27 - 51
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Martin Gardner and Tom Ransom. “Mathematical Games”. In: Scientific American (1975).10.1038/scientificamerican0475-126Search in Google Scholar

[2] Martin Gardner and Dana Richards. The colossal book of short puzzles and problems. Norton, 2006.Search in Google Scholar

[3] Tanya Khovanova. “Odd One Out”. In: arXiv preprint arXiv:1005.2700 (2010).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD