1. bookTom 58 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A rare case of Diffuse Alveolar Hemorrhage (DAH) due to warfarin toxicity

Data publikacji: 03 Mar 2020
Tom & Zeszyt: Tom 58 (2020) - Zeszyt 1 (March 2020)
Zakres stron: 35 - 39
Otrzymano: 20 Aug 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. LARSEN TR, GELAYE A, DURANDO C. Acute warfarin toxicity: An unanticipated consequence of amoxicillin/clavulanate administration. The American journal of case reports. 2014; 15:45–8.10.12659/AJCR.889866Search in Google Scholar

2. KAYA B, YILDIZ I, BAHA RM, ZEYTUN NE, YETISGEN A. Diffuse Alveolar Hemorrhage associated with warfarin therapy. Case reports in medicine. 2015; 2015:350532.10.1155/2015/350532Search in Google Scholar

3. IOACHIMESCU OC, STOLLER JK. Diffuse alveolar hemorrhage: diagnosing it and finding the cause. Cleveland Clinic journal of medicine. 2008; 75(4):258, 60, 64-5 passim.10.3949/ccjm.75.4.258Search in Google Scholar

4. UYSAL E, CEVIK E, SOLAK S, ACAR YA, YALIMOL M. A life-threatening complication of warfarin therapy in ED: diffuse alveolar hemorrhage. The American journal of emergency medicine. 2014; 32(6):690.e3-4.10.1016/j.ajem.2013.12.022Search in Google Scholar

5. KIYOTA T, SHIOTA S, HAMANAKA R, TSUTSUMI D, TAKAKURA T, MIYAZAKI E. Diffuse Alveolar Hemorrhage caused by warfarin after rifampicin discontinuation. Case reports in medicine. 2019; 2019:4917856.10.1155/2019/4917856Search in Google Scholar

6. HEFFLER E, CAMPISI R, FERRI S, CRIMI N. A Bloody Mess: An unusual case of Diffuse Alveolar Hemorrhage because of warfarin overdose. American journal of therapeutics. 2016; 23(5):e1280-3.10.1097/MJT.0000000000000397Search in Google Scholar

7. KAMINSKY LS, ZHANG ZY. Human P450 metabolism of warfarin. Pharmacology & therapeutics. 1997; 73(1):67–74.10.1016/S0163-7258(96)00140-4Search in Google Scholar

8. LARA AR, SCHWARZ MI. Diffuse alveolar hemorrhage. Chest. 2010; 137(5):1164–71.10.1378/chest.08-2084Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD