1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 3 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Pier-Giorgio Taneburgo, L’ecumenismo del cuore. In cammino col Consiglio Ecumenico delle Chiese [The Ecumenism of the Heart. Walking along the Ecumenical Council of Churches], Pref. Andrea Palmieri, Roma, Edizioni Viverein 2022, 232 p., ISBN: 978-88-7263-653-4

Data publikacji: 11 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 3 (December 2022)
Zakres stron: 565 - 569
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD