1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 2 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Book Review: James A. Kapaló, Kinga Povedák (eds.), The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe, London, Routledge 2021, 354 p., eBook, ISBN: 978-04-2933-146-6.

Data publikacji: 10 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 2 (September 2022)
Zakres stron: 365 - 367
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD