1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 2 (August 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Vladimir Latinovic and Anastacia K. Wooden, Stolen Churches or Bridges to Orthodoxy?, Volume 1: Historical and Theological Perspectives on the Orthodox and Eastern Catholic Dialogue, Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue, Palgrave Macmillan 2021, 386 p., ISBN: 978-3-030-55441-5

Data publikacji: 27 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 2 (August 2021)
Zakres stron: 340 - 345
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD