1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 2 (August 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

What Makes a Sacred Space Sacred and under What Circumstances Does it Become Desanctified?

Data publikacji: 27 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 2 (August 2021)
Zakres stron: 309 - 316
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo