1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

André Scrima, L’accompagnamento spirituale. Il movimento del Roveto ardente e la rinascita esicasta in Romania [The Spiritual Companionship. The Movement of the Burning Bush and the Hesychast Renewal in Romania], ed. and trans. Adalberto Mainardi, Spiritualità Orientale, Magnano, Edizioni Qiqajon 2018, 216 p., ISBN: 978-88-8227-514-3

Data publikacji: 29 Jan 2021
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 530 - 534
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD