1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

God in Otherness. Chiara Lubich’s Ecumenism as Mysticism of Encounter

Data publikacji: 28 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 210 - 227
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD