1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Frances Young, Ways of Reading Scripture. Collected Papers, WUNT 369, Tübingen, Mohr Siebeck Verlag 2018, 510 S, ISBN: 9783161540998

Data publikacji: 26 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 141 - 146
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD