1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Das 500. Reformationsjubiläum in rumänisch-orthodoxer Wahrnehmung. Barometer für den aktuellen Stand der Ökumenischen Bewegung?

Data publikacji: 26 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 40 - 59
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD