1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Contemporary Ecumenical Challenges of Historically Charged Liturgical Cult: The Services for Josafat Kuntsevych, Afanasiy Filippovych, and Andrzej Bobola

Data publikacji: 26 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 13 - 39
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD