1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Andrzej Dwojnych, Rafał Łętocha, W stronę Królestwa Bożego na ziemi. Myśl społeczno-polityczna mariawitów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, pp. 422

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 201 - 203
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD