1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Disagreements in remembering, contradictions in commemoration. Main narrative trends in conflict of memories in Poland after 1989

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 91 - 101
Otrzymano: 25 Sep 2022
Przyjęty: 18 Oct 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Assmann A. (2009), Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [in:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, edit. M. Saryusz-Wolska, Kraków, pp. 101–142. Search in Google Scholar

Assmann A. (2013), Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa.10.31338/uw.9788323514497 Search in Google Scholar

Assmann J. (2008), Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa. Search in Google Scholar

Bafia S. (2020), Jan Józef Kasprzyk: walka Niezłomnych to powstanie antykomunistyczne, “Dzieje.pl”, 15.02.2020, https://dzieje.pl/aktualnosci/jan-jozef-kasprzyk-walka-niezlomnych-powstanieantykomunistyczne [access on: 16.09.2022]. Search in Google Scholar

Berendt G. (2014), Odwaga i uczciwość, Rzecz o Sprawiedliwych. Specjalny dodatek “Rzeczpospolitej”, 8-9.11.2014, p. 37. Search in Google Scholar

Białous M. (2017), Społeczna konstrukcja filmów historycznych: pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej, Gdańsk. Search in Google Scholar

Biedni Polacy patrzą i ratują. Z Grzegorzem Berendtem, Markiem Wierzbickim i Janem Żarynem rozmawia Barbara Polak (2009), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, No. 3, pp. 2–22, http://www.polska1918-89.pl/pdf/biedni-polacy-patrza-i-ratuja.-z-grzegorzem-berendtem,-markiem-wierzbi,4628.pdf [access on: 15.09.2022]. Search in Google Scholar

Blackmore S. (2002), Maszyna memowa, Poznań. Search in Google Scholar

Connerton P. (2012), Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa.10.31338/uw.9788323520023 Search in Google Scholar

Dawkins R. (1996), Samolubny gen, Warszawa. Search in Google Scholar

Duraczyński E. (1995), Powstanie warszawskie – badań i sporów ciąg dalszy, “Dzieje Najnowsze”, No. 27, pp. 71–88. Search in Google Scholar

Dybicz P. (edit.) (2014), Zakłamana historia powstania warszawskiego. Tom I: Kto odpowiada za śmierć 200 tysięcy cywilów, Warszawa. Search in Google Scholar

Dybicz P. (edit.) (2017), ‘Ogień’. Fałszywy mit, Warszawa. Search in Google Scholar

Dwie legendy III RP (2007), “Dziennik.pl”, 05.11.2007, https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/61255,dwie-legendy-iii-rp.html [access on: 17.09.2022]. Search in Google Scholar

Fiedorczuk J. (2022), Dariusz Gawin: Powstanie Warszawskie domaga się uniwersalizacji, “Teologia Polityczna”, 01.08.2022, https://teologiapolityczna.pl/prof-dariusz-gawin-powstaniewarszawskie-domaga-sie-uniwersalizacji [access on: 15.09.2022]. Search in Google Scholar

Halbwachs M. (1969), Społeczne ramy pamięci, Warszawa. Search in Google Scholar

Hofmann G., Krzemiński A. (2009), Nadzieja nazywa się Europa – nieznany wywiad z Bronisławem Geremkiem, “Wyborcza.pl”, 13.07.2009, https://wyborcza.pl/1,76842,6810144,Nadzieja_nazywa_sie_Europa___nieznany_wywiad_z_Bronislawem.html [access on: 17.09.2022]. Search in Google Scholar

Janicka E. (2015), Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka, “Studia Litteraria et Historica”, No. 3–4, pp. 148–226.10.11649/slh.2015.009 Search in Google Scholar

Kapralski S. (2001), Battlefields of Memory. Landscape and Identity in Polish-Jewish Relations, “History & Memory”, No. 13(2), pp. 35–58.10.1353/ham.2001.0010 Search in Google Scholar

Keyes R. (2018), Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, Warszawa. Search in Google Scholar

Kochanowski J. (2008), Posprzątać po stanie wojennym, “Rzeczpospolita”, 12.12.2008, pp. A-16–A-17. Search in Google Scholar

Koj E. (2011), Możliwość wymierzenia kary a przedawnienie czynów, “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, No. 11–12, pp. 129–132. Search in Google Scholar

Koj E. (2017), Śledztwo w sprawie wprowadzenia stanu wojennego, [in:] Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne, edit. A. Dziurok, Katowice–Warszawa, pp. 28–36, “Przystanek Historia”, https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publikacje/24103,Zbrodnie-stanuwojennego-aspekty-prawne.html [access on: 16.09.2022]. Search in Google Scholar

Le Goff J. (2007), Historia i pamięć, Warszawa.10.31338/uw.9788323526629 Search in Google Scholar

Łabuszewski T. (2020), Wojna domowa czy nowa okupacja?, [in:] Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989, edit. R. Spałek, Warszawa, pp. 89–120. Search in Google Scholar

Łubieński T. (2004), Ani tryumf, ani zgon... Szkice o Powstaniu Warszawskim, Warszawa. Mazowiecki: Okrągły Stół był drogą do niepodległości (2009), “Nauka w Polsce”, 5.02.2009, https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C358663%2Cmazowiecki-okragly-stol-byl-drogado-niepodleglosci.html [access on: 17.09.2022]. Search in Google Scholar

Mazur M. (2019), Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin. Search in Google Scholar

Napiórkowski M. (2016), Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Warszawa. Search in Google Scholar

Nora P. (2001), Czas pamięci, “Res Publica Nowa”, No. 7, pp. 37–43.10.5553/RP/048647002001043001037 Search in Google Scholar

Niedźwiedzki D. (edit.) (2016), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, Kraków. Search in Google Scholar

Pomian K. (1992), Europa i jej narody, Warszawa. Search in Google Scholar

Prekiel P. (2015), Mniejsze zło, “NaTemat.pl”, 13.12.2015, https://natemat.pl/blogi/przemyslawprekiel/165075,mniejsze-zlo# [access on: 16.09.2022]. Search in Google Scholar

Puchała F. (2011), Inwazja była gotowa, “Tygodnik Przegląd”, 11.12.2011, https://www.tygodnikprzeglad.pl/inwazja-byla-gotowa/ [access on: 16.09.2022]. Search in Google Scholar

Raina P. (2019), Zdrada czy konieczność? Jaruzelski i inni przed sądem, Warszawa. Search in Google Scholar

Ratke-Majewska A. (2022), Konflikt pamięci. Polska po przemianach systemowych 1989 roku, Zielona Góra. Search in Google Scholar

Rocznica obrad ‘Okrągłego Stołu’ (1999), “Prezydent.pl”, 06.02.1999, https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2000-i-starsze/rocznica-obrad-okraglego-stolu-,32909,archive [access on: 21.09.2022]. Search in Google Scholar

Schacter D.L. (2003), Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, Warszawa. Search in Google Scholar

Spałek R. (edit.) (2020), Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989, Warszawa. Search in Google Scholar

Steinlauf M.C. (1997), Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust, Syracuse. Search in Google Scholar

Stół bez kantów. O genezie roku 1989, Okrągłym Stole i agonii komunizmu z Antonim Dudkiem, Grzegorzem Sołtysiakiem i Krystyną Trembicką rozmawiają Barbara Polak i Jan M. Ruman (2004), “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, No. 4(39), pp. 4–32. Search in Google Scholar

Szacka B. (2006), Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa. Search in Google Scholar

Szpociński A. (2011), Pamięć przeszłości a formy przekazu, [in:] Pamięć w dobie Internetu, edit. O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński, Warszawa, pp. 9–17. Search in Google Scholar

Szpociński A. (edit.) (2013), Przeszłość w dyskursie publicznym, Warszawa. Search in Google Scholar

Trembicka K. (2019), Okrągły Stół w Polsce. 30 lat sporów o jego znaczenie i skutki, “Przegląd Sejmowy”, No. 5(154), pp. 103–119.10.31268/PS.2019.68 Search in Google Scholar

Wnuk R. (2016), Wokół mitu ‘żołnierzy wyklętych’, “Przegląd Polityczny”, 8.10.2016, http://przegladpolityczny.pl/wokol-mitu-zolnierzy-wykletych-rafal-wnuk/ [access on: 24.09.2022]. Search in Google Scholar

Wylegała A. (2014), Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich ‘ziem odzyskanych’, Toruń. Search in Google Scholar

Zalesiński Ł. (2017), Żołnierze Wyklęci. Samotna walka niezłomnych bohaterów, “Rzeczpospolita”, 24.02.2017, https://www.rp.pl/Plus-Minus/302239892-Zolnierze-Wykleci-Samotna-walkaniezlomnych-bohaterow.html [access on: 23.09.2022]. Search in Google Scholar

Zychowicz P. (2013), Obłęd ‘44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Poznań. Search in Google Scholar

Żukowski T. (2018), Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, Warszawa. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD