1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

How do SISTERS IN ISLAM struggle with perception of Muslim women in Malaysian society?

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 79 - 89
Otrzymano: 25 Aug 2022
Przyjęty: 28 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Alston M., Alamgir A. (2012), Women’s Rights in Malaysia, “International Policy Digest”, 26.06.2022, https://intpolicydigest.org/women-s-rights-in-malaysia/ [access on: 10.07.2022]. Search in Google Scholar

Ariffin R. (1999), Feminism in Malaysia: A historical and present perspective of women’s struggles in Malaysia, “Women’s Studies International Forum”, No. 22(4).10.1016/S0277-5395(99)00039-4 Search in Google Scholar

Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Malaysia, Thirty-fifth session 15 May – 2 June 2006, Supplement No. 38 (A/61/38). Search in Google Scholar

Fatimi S.Q. (1963), Islam Comes to Malaysia, Singapore. Search in Google Scholar

Jelonek A.W. (2015), Polityczne aspekty islamu w Malezji, “Sprawy międzynarodowe”, No. 69(1). Search in Google Scholar

Kamaruddin Z., Yunus S., Embong R., Afiqah Hashim R. (2018), The History of Sisters in Islam, “International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences”, No. 8(11), pp. 551–558.10.6007/IJARBSS/v8-i11/4929 Search in Google Scholar

Sipiński D. (2018), Malezja pozuje na nowoczesną ale to wciąż kraj religijnego apartheidu, “Polityka”, 4.08.2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1759002,1,malezja-pozuje-nanowoczesna-ale-to-wciaz-kraj-religijnego-apartheidu.read [access on: 10.07.2022]. Search in Google Scholar

Sisters in Islam (2019), Perceptions and realities. The public & personal rights of Muslim women in Malaysia. Findings from the Survey on Muslim Women’s Realities in Malaysia, Selangor Darul Ehsan. Search in Google Scholar

Sisters in Islam (2021), Telenisa. Statistics & Findings 2021, Selangor Darul Ehsan. Search in Google Scholar

Sisters in Islam (2022), Home page, https://sistersinislam.org [access on: 10.04.2022]. Search in Google Scholar

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Vienna Declaration and Programme of Action, 25.06.1993, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action [access on: 10.04.2022]. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD