1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Political, legal and religious conflict in Montenegro – genesis, course, last clash

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 43 - 50
Otrzymano: 27 Mar 2022
Przyjęty: 28 Jun 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Babić M. (2020), Montenegrin conflict over the Church – autocephaly, or the problem of identity and statehood, http://przemianyustrojowe.pl/eseje/czarnogorski-konflikt-o-cerkiew-autokefaliaczyli-problem-tosamoci-i-pastwowoci [access on: 6.12.2022]. Search in Google Scholar

Bierzanek R., Symonides J. (2008), Public international law. Ed. 8, Warsaw. Search in Google Scholar

Council of Europe (2022), Home page, https://www.coe.int/en/web/portal/home [access on: 12.06.2022]. Search in Google Scholar

Djukanović Milo (2022), Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Djukanovic-Milo;3893040.html [access on: 12.06.2022]. Search in Google Scholar

Dymarski M. (2013), Reconstruction of Montenegro’s statehood – historical and contemporary conditions, [in:] Western Balkans between the past and the future, edit. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź, p. 398. Search in Google Scholar

Felczak W., Wasilewski T. (1985), History of Yugoslavia, Wrocław. Search in Google Scholar

Montenegro people (2022), Encyklopedia Britannica https://www.britannica.com/place/Montenegro/People [access on: 12.06.2022]. Search in Google Scholar

Марјановић Ч. (2001), Историја Српске цркве, Београд. Search in Google Scholar

Skupsztina (2022), Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Skupsztina;3976290.html [access on: 12.06.2022]. Search in Google Scholar

Taleb N.N. (2014), Black Swan (about the effects of unpredictable events), Warsaw. Search in Google Scholar

Wojnicki J. (2005), Skupsztina – the parliament of Serbia and Montenegro, Warsaw. Search in Google Scholar

Wolska A. (2020), Serbia kontra Czarnogóra. Spór południowych Słowian o historię, “Rzeczpospolita”, 01.12.2020, https://www.rp.pl/kraj/art8742431-serbia-kontra-czarnogora-sporpoludniowych-slowian-o-historie [access on: 12.06.2022]. Search in Google Scholar

Zadruga (2022), Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zadruga;3999786.html [access on: 12.06.2022] Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD