1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Polish autonomous nationalism against the background of social movement theory

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 29 - 41
Otrzymano: 05 Oct 2022
Przyjęty: 25 Oct 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

24 marca 2014 – 15. rocznica NATOwskiej agresji na Serbię (2014), “Autonom.pl”, 24.04.2014, http://autonom.pl/24-marca-2014-15-rocznica-natowskiej-agresji-na-serbie/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Antykapitalizm (2009), “Autonom.pl”, 08.12.2009, http://autonom.pl/antykapitalizm/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Antysystemowość – co to takiego? (2015), “Autonom.pl”, 23.07.2015, http://autonom.pl/antysystemowosc-co-to-takiego/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Bar-On T. (2013), Rethinking the French New Right. Alternatives to modernity, London and New York.10.4324/9780203383582 Search in Google Scholar

Bases Autonomas – protoplaści autonomicznych nacjonalistów (2010), “Autonom.pl”, 6.11.2010, http://autonom.pl/bases-autonomas-protoplasci-autonomicznych-nacjonalistow/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Benveniste A., Campani G., Lazaridis G. (2016), Introduction. Populism: The Concept and Its Definitions, [in:] The Rise of the Far Right in Europe. Populist Shifts and Othering, edit. G. Lazaridis, G. Campani, A. Benveniste, London, pp. 1–23. Search in Google Scholar

Biało-Czerwony Marsz ‘Dla Ciebie Polsko’ (2018), “Prezydent.pl”, 11.11.2018, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/100-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-rp/aktualnosci/bialo-czerwony-marsz-dla-ciebie-polsko,8265 [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków–Warszawa. Search in Google Scholar

Castells M. (2010), The Power of Identity, Malden.10.1002/9781444318234 Search in Google Scholar

Cygański M. (1985), Narodowosocjalistyczna ‘lewica’ w NSDAP (1925–1930) i jej sukcesor Czarny Front (1930–1933), [in:] Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza. Materiały i studia, edit. A. Czubiński, Poznań, pp. 99–138. Search in Google Scholar

Della Porta D., Diani M. (2006), Social Movements. An Introduction, Malden. Search in Google Scholar

Froio C., Castelli Gattinara P., Bulli G., Albanese M. (2020), CasaPound Italia. Contemporary Extreme-Right Politics, London and New York.10.4324/9781003005513 Search in Google Scholar

Giddens A. (2007), Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Cambridge. Search in Google Scholar

Globalizacja i migracja a utrata tożsamości narodowej (2011), “Autonom.pl”, 27.08.2011, http://autonom.pl/globalizacja-i-migracja-a-utrata-tozsamosci-narodowej/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Hawley G. (2019), The Alt-Right, Oxford.10.1093/wentk/9780190905194.003.0006 Search in Google Scholar

Imigracyjny produkt wolnorynkowej prawicy (2015), “Autonom.pl”, 15.11.2015, http://autonom.pl/imigracyjny-produkt-wolnorynkowej-prawicy/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Jawor A. (2014), Wojna kultur. Czyflaga tęczowa’ wypierabiało-czerwoną’?, Warszawa. Search in Google Scholar

Kilka słów o socjalizmie (2010), “Autonom.pl”, 14.02.2010, http://autonom.pl/kilka-slow-o-socjalizmie/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Kolejne cywilne ofiary sił NATO w Afganistanie (2013), “Autonom.pl”, 9.09.2013, http://autonom.pl/kolejne-cywilne-ofiary-sil-nato-w-afganistanie/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Konieczność radykalizacji w ruchu nacjonalistycznym (2015), “Autonom.pl”, 4.02.2015, http://autonom.pl/koniecznosc-radykalizacji-w-ruchu-nacjonalistycznym/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Kosiński T. (2017), Ku budowie nowych Niemiec – państwo i jego idea w doktrynie socjalizmu narodowego Ottona Strassera, “Społeczeństwo, Edukacja, Język”, No. 5, pp. 233–250, DOI: https://doi.org.10.19251/sej/2017.5(17). Search in Google Scholar

Main T.J. (2018), The Rise of the Alt-Right, Washington. Search in Google Scholar

Młot i miecz – symbol społecznej i narodowej rewolucji (2013), “Autonom.pl”, 1.07.2013, http://autonom.pl/mlot-i-miecz-symbol-spolecznej-i-narodowej-rewolucji/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Mudde C. (2007), Populist radical right parties in Europe, Cambridge.10.1017/CBO9780511492037 Search in Google Scholar

Mudde C. (2018), The Far Right in America, London–New York.10.4324/9781315160764 Search in Google Scholar

Mudde C. (2019), The Far Right Today, Cambridge. Search in Google Scholar

Nacjonalizm wobec konfliktu na Ukrainie – stosunek europejskich ruchów narodowych do wydarzeń na Wschodzie (2014), “Autonom.pl”, 01.09.2014, http://autonom.pl/nacjonalizm-wobec-konfliktu-na-ukrainie-stosunek-europejskich-ruchow-narodowych-do-wydarzen-na-wschodzie/ [access on:05.10.2022]. Search in Google Scholar

Nacjonalizm wobec szowinizmu (2015), “Autonom.pl”, 20.02.2015, http://autonom.pl/nacjonalizm--wobec-szowinizmu/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Nowe czasy, nowy ruch (2012), “Autonom.pl”, 19.07.2012, http://autonom.pl/nowe-czasy-nowy--ruch/ [access on: 5.10.2022. Search in Google Scholar

Nowy ruch a zapożyczenia z lewej strony (2009), “Autonom.pl”, 25.11.2009, http://autonom.pl/nowy-ruch-a-zapozyczenia-z-lewej-strony/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

O Czarnym Szczurze i pewnej czcionce (2012), “Autonom.pl”, 12.06.2012, http://autonom.pl/o--czarnym-szczurze-i-pewnej-czcionce/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Offe C. (2005), Nowe ruchy społeczne: Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [in:] Socjologia. Lektury, edit. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków, pp. 218–224. Search in Google Scholar

Oświadczenie polskich środowisk narodowo-społecznych z powodu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (2022), “Autonom.pl”, 27.02.2022, http://autonom.pl/oswiadczenie-polskich-srodowisk-narodowo-spolecznych-z-powodu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Oświadczenie w sprawie przekłamań dotyczących wizyty ukraińskich nacjonalistów na Marszu Niepodległości (2018), “Autonom.pl”, 07.11.2018, http://autonom.pl/oswiadczenie-w-sprawie-przeklaman-dotyczacych-wizyty-ukrainskich-nacjonalistow-na-marszu-niepodleglosci/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Paleczny T. (2010), Nowe ruchy społeczne, Kraków. Search in Google Scholar

Pielużek M. (2021), Autonomiczni nacjonaliści. Próba zewnątrz-i wewnątrzsystemowej charakterystyki subkultury politycznej reprezentującej nowy typ nacjonalizmu, “Zeszyty Prasoznawcze”, No. 4 (248), pp. 25–54, DOI: https://doi.org.10.4467/22996362PZ.21.023.14287. Search in Google Scholar

Piętnastolecie zniszczenia Iraku (2018), “Autonom.pl”, 26.03.2018, http://autonom.pl/pietnastolecie-zniszczenia-iraku/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Posłuszna E. (2022), Insurrectionist Anarchism and Liberational Violence: New Ideas and rends, “Polish Political Science Yearbook”, No. 51, pp. 1–12, DOI: https://doi.org/10.15804/ppsy202235.10.15804/ppsy202235 Search in Google Scholar

Powstrzymać wirus liberalizmu w ruchu nacjonalistycznym (2014), “Autonom.pl”, 28.10.2014, http://autonom.pl/powstrzymac-wirus-liberalizmu-w-ruchu-nacjonalistycznym/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Richards I. (2022), A Philosophical and Historical Analysis of ‘Generation Identity’: Fascism, Online Media, and the European New Right, “Terrorism and Political Violence”, No. 1(34), pp. 28–47, DOI: https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1662403.10.1080/09546553.2019.1662403 Search in Google Scholar

Schlembach R. (2013), The ‘Autonomous Nationalists’: new developments and contradictions in the German neo-Nazi movement, “Interface: a journal for and about social movements”, No. 5(2), pp. 295–318. Search in Google Scholar

Schedler J. (2011a), ‘Modernisierte Antimoderne’: Entwicklung des organisierten Neonazismus 1990–2010, [in:] Autonome Nationalisten: Neonazismus in Bewegung, pp. 17–35, DOI: https://doi.org.10.1007/978-3-531-93219-4_2.10.1007/978-3-531-93219-4_2 Search in Google Scholar

Schedler J. (2011b), Style matters: Inszenierungspraxen’ Autonomer Nationalisten, [in:] Autonome Nationalisten: Neonazismus in Bewegung, edit. J. Schedler, A. Häusler, Wiesbaden, pp. 67–89, DOI: https://doi.org.10.1007/978-3-531-93219-4_5.10.1007/978-3-531-93219-4_5 Search in Google Scholar

Schedler J. (2014), The devil in disguise: Action repertoire, visual performance and collective identity of the Autonomous Nationalists, “Nations and Nationalism”, No. 20(2), pp. 239–258, DOI: https://doi.org.10.1111/nana.12060. Search in Google Scholar

Schedler J., Fleisch D. (2011), Vorbild Deutschland: Rezeption der AN in Europa, [in:] Autonome Nationalisten: Neonazismus in Bewegung, edit. J. Schedler, A. Häusler, Wiesbaden, pp. 241–249, DOI: https://doi.org.10.1007/978-3-531-93219-4_17. Search in Google Scholar

Sosiński P. (2003), Autorytarny pruski socjalizm Oswalda Spenglera, “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, No. 26, pp. 139–159. Search in Google Scholar

‘Strajk Kobiet’ chce ingerować w życie rodzinne (2020), “Autonom.pl”, 25.11.2020, http://autonom.pl/strajk-kobiet-chce-ingerowac-w-zycie-rodzinne/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

‘Strajk Kobiet’ wymknął się liberałom (2020), “Autonom.pl”, 28.10.2020, http://autonom.pl/strajk--kobiet-wymknal-sie-liberalom/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Sztompka P. (2005), Ruchy społeczne – Struktury in statu nascendi, [in:] Socjologia. Lektury, edit. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków, pp. 225–237. Search in Google Scholar

Święto Pracy: Konferencja i pochód w Warszawie (2018), “Autonom.pl”, 20.04.2018, http://autonom.pl/swieto-pracy-konferencja-i-pochod-w-warszawie/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

To system jest wrogiem, nie inne narody (2015), “Autonom.pl”, 4.05.2015, http://autonom.pl/to--system-jest-wrogiem-nie-inne-narody/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Tomasiewicz J. (2009), Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, “Przegląd Geopolityczny”, No. 1, pp. 161–190. Search in Google Scholar

Tomasiewicz J. (2013), Francuskie ‘Czarne Szczury’ jako przykład ‘pełzającego terroryzmu’ skrajnej prawicy, “Polityka Bezpieczeństwa”, No. 1, https://www.academia.edu/35580627/Francuskie_Czarne_Szczury_jako_przyk%C5%82ad_pe%C5%82zaj%C4%85cego_terroryzmu_skrajnej_prawicy, [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Tormey S. (2019), Populism. A Beginner’s Guide, London. Search in Google Scholar

Touraine A. (1995), Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [in:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. T. 1, edit. J. Szczupaczyński, Warszawa, pp. 212–225. Search in Google Scholar

Touraine A. (2010), Samotworzenie się społeczeństwa, Kraków. Search in Google Scholar

Ukraińcy będą traktowani priorytetowo w urzędach pracy (2022), “Autonom.pl”, 27.02.2022, http://autonom.pl/ukraincy-beda-traktowani-priorytetowo-w-urzedach-pracy/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Ukraińcy zajmują kierownicze stanowiska (2019), “Autonom.pl”, 20.10.2019, http://autonom.pl/ukraincy-zajmuja-kierownicze-stanowiska/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Ukraińcy zatrudniani głównie na czarno (2018), “Autonom.pl”, 17.03.2018, http://autonom.pl/ukraincy-zatrudniani-glownie-na-czarno/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Walka o tożsamość (2019), “Autonom.pl”, 19.04.2019, http://autonom.pl/walka-o-tozsamosc/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Warszawa: Nacjonalistyczny 1 maja 2013 (2013), “Autonom.pl”, 02.05.2013, http://autonom.pl/warszawa-nacjonalistyczny-1-maja-2013/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Warszawa: Pierwsza tura wsparcia dla walczących Ukraińców (2022), “Autonom.pl”, 1.03.2022, http://autonom.pl/warszawa-pierwsza-tura-wsparcia-dla-walczacych-ukraincow/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Wendling M. (2018), Alt-Right. From 4chan to the White House, London. Search in Google Scholar

Wielkość przedsiębiorstwa a kwestia wyzysku i sprawiedliwości społecznej (2015), “Autonom. pl”, 15.01.2015, http://autonom.pl/wielkosc-przedsiebiorstwa-a-kwestia-wyzysku-isprawiedliwosci-spolecznej/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Wolni – Socjalni – Narodowi (2015), “Autonom.pl”, 06.01.2015, http://autonom.pl/wolni-socjalni--narodowi/ [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Wróg realny i urojony (2015), “Autonom.pl”, 1.04.2015, http://autonom.pl/wrog-realny-i-urojony/? [access on: 2.10.2022]. Search in Google Scholar

Wystarczy dać im mówić (2020), “Autonom.pl”, 30.10.2020, http://autonom.pl/wystarczy-dac-im--mowic/ [access on: 5.10.2022]. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD