1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

“The Churches overtook politics”. The contribution of religious factors and faith-based initiatives to Polish-German reconciliation

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 9 - 28
Otrzymano: 08 Aug 2022
Przyjęty: 10 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Abromeit H.-J. (2015), Słowo w imieniu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, [in:] Na drodze pojednania – 50-lecie Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Auf dem Wef zur Versöhnung – Zum 50. Jahrestag der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, edit. M. Hintz, I. Lukas, Bielsko-Biała-Warszawa. Search in Google Scholar

Andrieu K. (2013), Reconciliation, “Oxford Bibliographies”, http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0148.xml [access on: 22.10.2021].10.1093/obo/9780199743292-0148 Search in Google Scholar

Arendt H. (1958), The Human Condition, Chicago. Search in Google Scholar

Baum G. (1997), The Role of Churches in Polish-German Reconciliation, [in:] The Reconciliation of Peoples. Challenges to the Churches, edit. G. Baum, H. Wels, New York. Search in Google Scholar

Bole W., Christiansen D., Hennemeyer R. (2004), Forgiveness in International Politics: An Alternative Road to Peace, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Search in Google Scholar

Borodziej W. (2015), Pawie narodów. Rozmowa z prof. Włodzimierzem Borodziejem o dumie, kompleksach i polityce historycznej, “Polityka”, No. 10. Search in Google Scholar

Brandt W. (1976), People and Politics: The Years 1960–1975, Boston. Search in Google Scholar

Clark J.N. (2012), Reflections on trust and reconciliation, “International Journal of Human Rights”, No. 16(2), pp. 239–256.10.1080/13642987.2010.528205 Search in Google Scholar

Crocker D.A. (2000), Retribution and Reconciliation, “Report from the Institute for Philosophy and Public Policy”, No. 20(1), pp. 1–6. Search in Google Scholar

Duda A., Gauck J. (2015), Kościoły wyprzedziły politykę. Wspólne przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec na spotkanie Biskupów Episkopatów Polski i Niemiec w Częstochowie z okazji 50. rocznicy powstania Orędzia polskich biskupów do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim z 18 listopada 1965 r., “Wiadomości KAI”, No. 48, pp. 8–9. Search in Google Scholar

Frieberg A. (2008), The Project of Reconciliation: Journalists and Religious Activists in Polish-German Relations 1956–1972, Chapel Hill. Search in Google Scholar

Frieberg A. (2019), Peace at All Costs. Catholic Intellectuals, Journalists, and Media in Postwar Polish-German Reconciliation, New York – Oxford.10.2307/j.ctv1850gps Search in Google Scholar

Gardner Feldman L. (2012a), Germany’s Foreign Policy of Reconciliation: From Enmity to Amity, Lanham. Search in Google Scholar

Gardner Feldman L. (2012b), Historical Reconciliation – Lessons Learned and Best Practices, [in:] Organization for Security and Co-operation in Europe. Workshop Towards a Strategy for Reconciliation in the OSCE Area, OSCE, Vienna, http://www.osce.org/sg/98338?download=true1 [access on: 17.06.2022]. Search in Google Scholar

Greschat M. (2010), Od Memorandum Tybińskiego (1961) do ratyfikacji układów wschodnich (1972). Protestancki wkład w pojednanie z Polską, [in:] Pojednanie i polityka: polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia, edit. F. Boll, W.J. Wysocki, K. Zimmer, Warszawa. Search in Google Scholar

He Y. (2009), The Search for Reconciliation. Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II, New York.10.1017/CBO9780511770463 Search in Google Scholar

Hermann T. (2004), Reconciliation: Reflections on the Theoretical and Practical Utility of the Term, [in:] From Conflict Resolution to Reconciliation, edit. Y. Bar-Siman-Tov, Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780195166439.003.0003 Search in Google Scholar

Hintz M., Lukas I. (2015), Wprowadzenie, [in:] Na drodze pojednania – 50-lecie Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Auf dem Wef zur Versöhnung – Zum 50. Jahrestag der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, edit. M. Hintz, I. Lukas, Bielsko-Biała–Warszawa. Search in Google Scholar

Hughes P.M., Warmke B. (2010), Forgiveness, https://plato.stanford.edu/entries/forgiveness/ [access on: 13.06.2022]. Search in Google Scholar

Kerski B., Kycia T., Żurek R. (2006), Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Orędzie Biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episkopatu z 1965 roku. Geneza. Kontekst. Spuścizna, Olsztyn. Search in Google Scholar

Konferencja Episkopatu Polski (2017), Apel Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, https://episkopat.pl/apel-biskupow-z-zespolu-ds-kontaktow-z-konferencja-episkopatuniemiec [access on: 23.07.2021]. Search in Google Scholar

Krzemiński A. (2017), Ci (nie)straszni Niemcy, “Polityka”, No. 14. Search in Google Scholar

Kucharski W. (2009), Zrobiliśmy, co mogliśmy. Kulisy powstanie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, “Pamięć i Przyszłość”, No. 1. Search in Google Scholar

Kucharski W. (2015), Pojednanie polsko-niemieckie oraz historia ‘Orędzia Biskupów Polskich do ich Nienieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim’, http://www.kardynalkominek.pl/pl/Oredzie/O-Oredziu/Pojednanie-polsko-niemieckie-oraz-historia-Oredzia-Biskupow-Polskich-do-ich-Niemieckich-Braci-w-Chrystusowym-Urzedzie-Pasterskim [access on: 2.07.2022]. Search in Google Scholar

Kulska J. (2017), Between Religion and Politics: The Message of the Polish Bishops to the German Bishops from 1965 and Its Contribution to Polish-German Reconciliation, “Annals of the ‘Ovidius’ University of Constanta, Political Science Series”, No. 6, pp. 61–78. Search in Google Scholar

Kymlicka W., Bashir B. (edit.) (2008), The Politics of Reconciliation in Multicultural Societies, Oxford. Search in Google Scholar

Lepp C. (2015), Polityczny, społeczny i kościelny kontekst powstania Memorandum Wschodniego, Search in Google Scholar

[in:] Na drodze pojednania – 50-lecie Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Auf dem Wef zur Versöhnung – Zum 50. Jahrestag der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, edit. M. Hintz, I. Lukas, Bielsko-Biała-Warszawa. Search in Google Scholar

Lipscher W., Pięciak W. (2015), Wy jesteście odpowiedzią, “Tygodnik Powszechny”, 9.11.2025, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wy-jestescie-odpowiedzia-31151 [access on: 13.06.2022]. Search in Google Scholar

Meckel M. (2015), Wpływ Memorandum Wschodniego na sytuację społeczno-polityczną w Niem-czech, [in:] Na drodze pojednania – 50-lecie Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Auf dem Wef zur Versöhnung – Zum 50. Jahrestag der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, edit. M. Hintz, I. Lukas, Bielsko-Biała–Warszawa. Search in Google Scholar

Miłek Ł. (2012), Between negotiations and acceptance: the Znak Community versus People’s Poland, with special consideration of the German question, “ENRS”, 17.08.2012, http://enrs.eu/en/component/content/article/47-articles/1491-between-negotiation-and-acceptance-theznak-community-versus-people-s-poland-with-special-consideration-of-the-german-question [access: 9.03.2021]. Search in Google Scholar

Montville J.V. (1993), The Healing Function in Political Conflict Resolution, [in:] Conflict Resolution Theory and Practice, edit. D.J. Sandole, H. Van dr Merve, Manchester, pp. 112–127. Search in Google Scholar

Mutor M. (2009), List Tysiąclecia, [in:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, edit. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław. Search in Google Scholar

Mutor M. (2015a), Nieznany ojciec Europy, “Tygodnik Powszechny. Dodatek specjalny”, No. 46. Search in Google Scholar

Mutor M. (2015b), Polska racja stanu, europejski uniwersalizm i wymogi Ewangelii. Najważniejsze aspekty myśli arcybiskupa Bolesława Kominka dotyczącej pojednania polsko-niemieckiego, [in:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, edit. R. Michalak, Zielona Góra, pp. 311–320. Search in Google Scholar

Phillips A.L. (2000), Power and influence after the Cold War. Germany in East-Central Europe, Lanham. Search in Google Scholar

Philpott D. (2012), Just and Unjust Peace. An Ethic of Political Reconciliation, New York.10.1093/acprof:oso/9780199827565.001.0001 Search in Google Scholar

Roberts R.C. (1995), Forgivingness, “American Philosophical Quaterly”, No. 32(4), pp. 289–306. Search in Google Scholar

Rotfeld A.D. (2014), Poland-Germany-Russia: An Experience with the Reconciliation Process and Dialogue, [in:] Polish Experience in Reconciliation: A Model for Rapprochement in East Asia?, edit. J. Szczudlik-Tatar, P. Mejssner, Warsaw. Search in Google Scholar

Rousoux V. (2004), Human rights and the ‘work of memory’ in international relations, “Journal of Human Rights”, No. 3(2), pp. 159–170.10.1080/1475483042000210694 Search in Google Scholar

Schick L. (2016), Vortrag 7. Workshop, Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit in Auschwitz, Die heiligen Maximilian Kolbe und Papst Johanes Paulus II. – Patrone der Versöhnung, http://www.maximilian-kolbe-stiftung.de/en/aktivitaeten/Ludwig-Schick-Auschwitz-130816.pdf [access on: 9.03.2022]. Search in Google Scholar

Stomma S. (2003), Architekt polsko-niemiecko porozumienia o jego początkach, “Tygodnik Powszechny”, 2.11.2022, http://www.bu.kul.pl/art_11186.html [access on: 7.07.2022]. Search in Google Scholar

Śpiewak P. (2011), Cover review, [in:] Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, K. Wigura, Gdańsk–Warszawa. Search in Google Scholar

Van Antwerpen J. (2008), Reconciliation reconceived: Religion, Secularism and the Language of Transition, [in:] The Politics of Reconciliation in Multicultural Societies, edit. B. Bashir, W. Kymlicka, New York. Search in Google Scholar

Verdeja E. (2014), What is Political Reconciliation?, “Mobilizing Ideas”, 3.02.2014, https://mobilizingideas.wordpress.com/2014/02/03/what-is-political-reconciliation/ [access on: 8.07.2022]. Search in Google Scholar

Villa-Vincencio Ch., Tutu D. (2009), Walk with Us and Listen: Political Reconciliation in Africa, Washington, DC. Search in Google Scholar

Vogel B. (2006), The Reconciliation between Germany and Poland, http://www.kas.de/wf/doc/kas_8538-544-2-30.pdf?060801120012 [access on: 3.07.2021]. Search in Google Scholar

Wigura K. (2011), Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk–Warszawa. Search in Google Scholar

Wolff-Powęska A. (2011), Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań. Search in Google Scholar

Wolterstorff N. (2006), The Place of Forgiveness in the Actions of the State, [in:] The Politics of Past Evil. Religion. Reconciliation and the Dilemmas of Transitional Justice, edit. D. Philpott, Notre Dame. Search in Google Scholar

Żurek R. (2015a), Odpowiedź biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich, “Teologia Polityczna”, http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/zurek1.pdf [access on: 5.04.2022]. Search in Google Scholar

Żurek R. (2015b), Pojednanie/Versöhnung in Progress. Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945. Katalog z wystawy, Wrocław–Berlin. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD