1. bookTom 8 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Benjamin J. Cohen, Advanced introduction to international policy economy, Elgar 2014, pp. 151

Data publikacji: 14 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 315 - 320
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo