1. bookTom 8 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A report on the Lemko Association and the Carpathian Institute of the USA in 2017

Data publikacji: 14 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 293 - 300
Otrzymano: 12 Nov 2017
Przyjęty: 20 Feb 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Magocsi R., Robert P. and Pop I (eds.), Encyclopedia of Rusyn History and Culture, revised and expanded edition, Toronto 2005.Search in Google Scholar

Best P.J., Łemko-Sojuz USA i Kanady. Krótki przegląd dziejów, [in:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. II, S. Dudra et al. (eds.), Zielona Góra-Słupsk, 2009.Search in Google Scholar

Pyzh S., Short History of Carpathian Rus’, translation by P.J. Best, A.J. Yurowsky, M. Decerbo,Higganum, 2016.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo