1. bookTom 8 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Kurds in the Middle East in the context of plurality of identities

Data publikacji: 14 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 149 - 156
Otrzymano: 01 Jan 2018
Przyjęty: 10 Feb 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bois T., The Kurds, Beirut 1966.Search in Google Scholar

Cooney C., The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic process of Turkey, “Academia.edu”, http://www.academia.edu/14553171/e_AKPs_Inclusion_and_Exclusion_of_the_Kurds_in_the_Democratic_Process_of_Turkey [access on: 12.12.2017].Search in Google Scholar

Gunter M.M., Historical Dictionary of the Kurds, New York 2011.10.1093/obo/9780195390155-0161Search in Google Scholar

Gunter M.M., The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq and Turkey, New York 2008.Search in Google Scholar

Gunter M.M., Reopening Turkey’s Closed Kurdish Opening, “Middle East Policy” 2013, No. 20(2), https://doi.org/10.1111/mepo.12022 [access on: 12.12.2017].10.1111/mepo.12022[accesson:12.12.2017]Otwórz DOISearch in Google Scholar

Güzeldere E.E., Turkey: Regional Election and the Kurdish Question, “Caucasian Review of International Affairs” 2009, No.3, http://search.proquest.com.ez-proxy.svkpl.cz/docview/211088522/4BDBB6311C8A4991PQ/1?accountid=45047 [access on: 10.12.2017].Search in Google Scholar

Iraqi Constitution. 2005, http://www.uniraq.org [access on: 20.11.2017].Search in Google Scholar

Izady M.R., The Kurds: A Concise Handbook, Taylor & Francis 1992.Search in Google Scholar

Kreyenbroek P.G., Sperl S., The Kurds: A Contemporary Overview, Routledge 2005.10.4324/9780203993415Search in Google Scholar

Kropáček L., Duchovnícesty islámu, Praha 1998.Search in Google Scholar

Taşpinar Ö., Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in Transition, New York 2005.10.4324/9780203327036Search in Google Scholar

Yildiz K., The Kurds and Turkey: EU Accession and Human Rights, London 2005.Search in Google Scholar

Zaki M.A., A Short History of the Kurds and Kurdistan, Vol. I and II, 2008.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo