1. bookTom 32 (2014): Zeszyt 1 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Accuracy of Standwise Forest Inventory in Mature Stands

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 32 (2014) - Zeszyt 1 (December 2014)
Zakres stron: 2 - 8
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2256-0939
Pierwsze wydanie
30 Aug 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Anttila, P. (2002). Updating stand level inventory data applying growth models and visual interpretation of aerial photographs. Silva Fennica, 36 (2), 549-560.10.14214/sf.544Search in Google Scholar

2. Bettinger, P., Boston, K., Siry, J.P., Grebner, D.L. (2009). Forest management and planning. New York: Academic Press.Search in Google Scholar

3. Dubrovskis, D. (2004). Meža inventarizācijas datu precizitāte, datu izmantošanas iespējas Latvijas meža resursu apsaimniekošanas stratēģijas plānošanā. Pārskats par Meža attīstības fonda pasūtīto pētījumu (The accuracy of forest inventory data, data use options in the forest resource management strategy planning of Latvia. Report of the study of the Forest Development Fund). Salaspils: Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava (In Latvian).Search in Google Scholar

4. Eid, T. (2000). Use of uncertain inventory data in forestry scenario models and consequential incorrect harvest decisions. Silva Fennica, 34 (2), 89-100.10.14214/sf.633Search in Google Scholar

5. Kinnunen, J., Maltamo, M., Pussinen, A. (2003). The Accuracy of Forest Inventory Data in the Novgorod Region in Russia. In Economic Accessibility of Forest Resources in North-West Russia, 4-5 December, 2002, European Forest Institute, 53-62.Search in Google Scholar

6. Koivuniemi, J., Korhonen, K. (2006). Inventory by compartments. In A. Kanngas & M. Maltamo (Eds.) Forest inventory methodology and applications (pp. 271-278). Dordrecht, Netherlands: Springer.Search in Google Scholar

7. Kuliešis, A., Kasperavičius, A. (2004). Reliability and efficiency of Lithuanian national forest inventory sampling design and results. Baltic Forestry. 10(1), 27-35.Search in Google Scholar

8. Matuzanis, J. (Ed.) (1988) Нормативы для таксации леса Латвийской ССР (The regulations of forest inventory of Latvia), Rīga: Latvijas mežzinātnes institūts Silava (In Russian).Search in Google Scholar

9. Veinbergs, R. (2007). Meža inventarizācijas datu precizitātes novērtējums galvenās cirtes vecumu sasniegušās mežaudzēs valsts mežos (The assessment of accuracy of forest inventory data in mature stands in state managed forests). Master thesis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija (In Latvian).Search in Google Scholar

10. Zālītis, P., Kalniņa, Ā., Vuguls, J., Zālīte, R., Jansons, J., Zariņa, M. (2013). Bērza audžu ar egles otro stāvu ražības novērtējums un apsaimniekošanas režīms. Valsts pētījumu programmas rakstu krājumā: Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, patikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas 2010 - 2013 (Productivity and management regime of birch stands with spruce understorey. In proceeding: Sustainable Use of Local Resources (Entrails of the Earth, Forest, Food and Transport) - New Products and Technologies 2010-2013), (pp. 77-81). Rīga, Latvija: Koksnes Ķīmijas institūts (In Latvian).Search in Google Scholar

11. West, P.W. (2009). Tree and forest measurement. Berlin: Springer.10.1007/978-3-540-95966-3Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo