1. bookTom 124 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4829
Pierwsze wydanie
23 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The structure of dental procedures under general anaesthesia in children and adolescents with epilepsy

Data publikacji: 23 Apr 2014
Tom & Zeszyt: Tom 124 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 29 - 32
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4829
Pierwsze wydanie
23 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Shneker BF, Fountain MB. Epilepsy. Dis Mon. 2003;49(7):426-78.10.1016/S0011-5029(03)00065-8Search in Google Scholar

2. Mielnik-Błaszczak M, Skawińska A, Janus M, et al. Ocena stanu higieny jamy ustnej w grupie lubelskich dzieci chorych na padaczkę. Dent Med Probl. 2009;46(2):234-8.Search in Google Scholar

3. Skawińska A, Mielnik-Błaszczak M. Analiza stanu higieny jamy ustnej i periodontologicznych potrzeb leczniczych u dzieci i młodzieży chorych na padaczkę oraz padaczkę ze współwystępującą niepełnosprawnością umysłową. Stand Med Pediatr. 2011;8(3):488-92.Search in Google Scholar

4. Limanowska-Shaw H, Paszyńska E, Deręgowska-Nosewicz P, et al. Ocena stanu dziąseł oraz nawyków higienicznych u sportowców olimpiad specjalnych. Czas Stomatol. 2003;56(6):415-20.Search in Google Scholar

5. Szyperska AM, Janas A, Cyl M, Grzesiak-Janas G. Pacjenci z epilepsją w gabinecie stomatologicznym. Porad Stomatol. 2010;10(9):308-10.Search in Google Scholar

6. Olszanecka M, Chmielnik J. Postępowanie w gabinecie stomatologicznym z dziećmi dotkniętymi padaczką i ADHD. Twój Przegl Stomatol. 2011;(5):62-4.Search in Google Scholar

7. Bladowski M, Iwanowska-Sosnowska M, Nischk M. Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Interpretacja i propozycja nowych przepisów dotyczących przeprowadzania zabiegów z zakresu stomatologii klinicznej w znieczuleniu ogólnym. Nowa Stomatol. 2001;1:37-45.Search in Google Scholar

8. Szymańska J, Bogucka-Gordziejko M. Zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym u pacjentów w wieku rozwojowym. Czas Stomatol. 1999;52(9):591-6.Search in Google Scholar

9. Borysewicz-Lewicka M, Gerreth K, Wiśniewska K, Wysocki J. Leczenie stomatologiczne jako część wymaganej opieki medycznej nad dziećmi niepełnosprawnymi - opinia rodziców. Dent Med Probl. 2011;48(1):45-53.Search in Google Scholar

10. Postek-Stefańska L, Ziętek P. Stan narządu żucia i problemy związane z leczeniem stomatologicznym dzieci chorujących na padaczkę. Przegląd piśmiennictwa. Mag Stomatol. 2005;15(11):10-3.Search in Google Scholar

11. Brodie MJ, Frencz JA. Management of epilepsy in adolescents and adults. Lancet. 2000;356:323-9.10.1016/S0140-6736(00)02515-0Search in Google Scholar

12. Michałowski A, Mielnik-Błaszczak M, Skawińska A, et al. Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie - obserwacja roczna. Mag Stomatol. 2009;19(9):70-2.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo