1. bookTom 65 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The practical aspects of implementation of the thrust allocation procedure for a multi-propulsor underwater robot

Data publikacji: 29 Mar 2019
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 39 - 48
Otrzymano: 24 Aug 2018
Przyjęty: 19 Oct 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. T. I. Fossen. Guidance and control of ocean vehicles. Wiley and sons, Chichester 1994;Search in Google Scholar

2. T. I. Fossen. Handbook of marine craft hydrodynamics and motion control. Wiley and sons, Chichester 2011;10.1002/9781119994138Search in Google Scholar

3. T. I Fossen, T. A. Johansen, T. Perez. A Survey of Control Allocation Methods for Underwater Vehicles. In: Underwater Vehicles (A. V. Inzartsef, Ed.), In-Tech Education and Publishing, Vienna 2009, pp. 109-128;Search in Google Scholar

4. J. Małecki. Model of Propeller for the Precision Control of Marine Vehicle. Solid State Phenomena, 2012, vol. 180, pp. 323-330;10.4028/www.scientific.net/SSP.180.323Search in Google Scholar

5. A. Charchalis. Thrust and propulsion systems in warships. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2001;Search in Google Scholar

6. J. Garus. Optimization of thrust allocation in propulsion system of underwater vehicle. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2004, vol. 14, no. 4, pp. 461-467;Search in Google Scholar

7. B. Mrozek, Z. Mrozek. MATLAB and Simulink. Helion, Gliwice 2010.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD