1. bookTom 33 (2022): Zeszyt 1 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Presentation

Data publikacji: 08 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 33 (2022) - Zeszyt 1 (September 2022)
Zakres stron: 1 - 2
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD