1. bookTom 25 (2012): Zeszyt 1 (October 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Gesto, Coisa E Não-Coisa Na Fenomenologia Hermenêutica De V. Flusser

Data publikacji: 14 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2012) - Zeszyt 1 (October 2012)
Zakres stron: 69 - 79
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo