1. bookTom 11 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
ISSN
1224-984X
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Richard Hooker “The Pelagian”. Is There A Case? Notes On The Christian Letter

Data publikacji: 12 Apr 2014
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 1 - 11
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
ISSN
1224-984X
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Volume XX of The Library of Christian Classics. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: The Westminster Press, 1960.Search in Google Scholar

Hooker, Richard. “A Christian Letter”. Attack and Response. Volume 4 of The Folger Library Edition of the Works of Richard Hooker. Edited by John E. Booty. General editor W. Speed Hill. Folger Library Edition of the Works of Richard Hooker. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press (1982): 1-79.Search in Google Scholar

Hooker, Richard. “The Dublin Fragments”. Attack and Response. Volume 4 of The Folger Library Edition of the Works of Richard Hooker. Edited by John E. Booty. General editor W. Speed Hill. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press (1982): 101-67.Search in Google Scholar

Hooker, Richard. Lawes. Volumes 1-4 of The Folger Library Edition of the Works of Richard Hooker. Edited by John E. Booty. General editor W. Speed Hill. Folger Library Edition of the Works of Richard Hooker. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1977.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD