1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (August 2020)
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Unification of Equipment for Transporting People, Coal and Materials Produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. and Used in the Mines of the JSW Capital Group

Data publikacji: 10 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (August 2020)
Zakres stron: 303 - 314
Otrzymano: 01 Feb 2020
Przyjęty: 01 Mar 2020
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The publication presents the assumptions of the unification process of machines and equipment produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. and operating at the coal mines of the JSW Capital Group. It outlines a solution adopted by JZR Sp. z o. o. addressing this issue. The authors identify the potential benefits of the process to the entire Jastrzębska Spółka Węglowa Capital Group, but they also mention the risks that may arise during its implementation. The publication also presents the first results of the unification, observed on the basis of the unified equipment and machinery of the coal clearance system for transporting people, coal and materials, which has already been put into operation in underground mining excavations. It also includes a chapter devoted to the influence of the unification on the development of “technical thought,” i.e. on the innovativeness of the equipment for transporting people, coal and materials newly produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. which are to be implemented in the near future. New, innovative solutions are presented, which were introduced both in the unified transport devices such as chain and belt conveyors and in devices cooperating with them, i.e. lump breakers, pushing devices and other accessory equipment for the conveyors.

Keywords

Journal of Laws (2019).0.1843 i.e. – Act of 29 January 2004 – Public procurement law Art. 136. Journal of Laws 2019.0.1843 – Public procurement law Search in Google Scholar

Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN Search in Google Scholar

D. Adamecki. (2017) Oddziaływanie między urobkiem i taśmą w górniczych przenośnikach taśmowych – wybrane zagadnienia. Systems Supporting Production Engineering No. 6(2) Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie Search in Google Scholar

J. Antoniak, J. Suchoń. (1983) Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Śląsk” Search in Google Scholar

H. Badura, A. Michna, S. Czerwiński. (2016) Proces przygotowania pracowników do podjęcia bezpiecznej pracy na przykładzie kopalni. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Volume 1(13) Search in Google Scholar

K. Filipowicz, M. Kuczaj. (2017) Wpływ metalowego sprzęgła podatnego na wybrane parametry rozruchu układu napędowego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 2 Search in Google Scholar

J. Jurman, I. Cholevová, I. Onderková. (2013) Efficiency increasing of belt conveyor’s drive by ceramic lagging of driving pulley. Management Systems in Production Engineering No. 3(11) Search in Google Scholar

J. Jurman, T. Hapla. (2016) Obložení bubnů pásových dopravníků a jeho vliv na přenos tažné síly. Systemy Wspomagania W Inżynierii Produkcji Z1; (13) Search in Google Scholar

M. Krause. (2017) Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy statystyki wypadków dla branży górnictwa i Polski. Systems Supporting Production Engineering No. 6(2) Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie Search in Google Scholar

P Kulinowski. Systemy i urządzenia transportowe – górnictwo podziemne – didactic materials of Akademia Górniczo-Hutnicza Search in Google Scholar

J. Ligarski. (2017) Production engineering as a discipline and the possibilities to apply the organization of its achievements in practice. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 4 Search in Google Scholar

A. Marek. (2017) Wpływ przemienników częstotliwości na pracę silników indukcyjnych w podziemiach kopalń. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 2 Search in Google Scholar

E.W. Maruszewska, W. Biały (2017) Financial challenges in production engineering using key performance indicators – a case of different production process types. Systems Supporting Production Engineering Nr 6(24) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics Search in Google Scholar

E. Milewska. (2017) Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol.6; Iss. 6 Search in Google Scholar

K. Midor, G. Klimasara. (2016) Mapa procesu jako innowacyjne narzędzie optymalizacji jakościowej procesu produkcji. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 64; Iss. 16 Search in Google Scholar

V. Moni, P. Klouda, V. Skraban (2013) Comprehensive check measurement of key parameters on model belt conveyor. Management Systems in Production Engineering No. 3(11)10.5593/SGEM2013/BA1.V1/S03.015 Search in Google Scholar

D. Palka, A. Wieczorek. (2017) Postęp techniczny – wybrane problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 6 Search in Google Scholar

P. Sobota, R. Mann, A. Bujnowska. (2018) Doświadczalne badania położenia ogniw na bębnie łańcuchowym o dużym stopniu zużycia. Management Systems in Production Engineering No. 7(2) Search in Google Scholar

J. Suchoń. (2012) Górnicze przenośniki zgrzebłowe – Budowa i zastosowanie Vol. 1/2. ITG KOMAG Search in Google Scholar

J. Suchoń. (2012) Górnicze przenośniki zgrzebłowe – Teoria, Badania, Eksploatacja Vol. 2/2. ITG KOMAG Search in Google Scholar

D. Szurgacz, P. Szolc, G. Cuber. (2019) Rozwój kompleksu ścianowego w oparciu o doświadczenia ruchowe na przykładzie KWK ROW Ruch Chwałowice. Systems Supporting Production Engineering No. 8(1) Górnictwo – perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

P. Świerk, K. Foks, M. Wilczak, W. Ziewiecki. (2016) Monitoring pracy maszyn i urządzeń. Systems Supporting Production Engineering No. 1(13) Górnictwo – Perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

A.N. Wieczorek, W. Polis. (2015) Operation-oriented method for testing the abrasive wear of mining chain wheels in the conditions of the combined action of destructive factors. Management Systems in Production Engineering No. 3(19) Search in Google Scholar

D. Wyciszczok, S. Wyciszczok, B. Karczkowski. (2016) Urządzenie do mechanizacji robót pomocniczych – urządzenie UPZ-1 do prostowania zastawek przenośników zgrzebłowych w ścianie. Systems Supporting Production Engineering No. 1(13) Górnictwo – Perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo