1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (August 2020)
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

A New Look at the Geological Structure of the Knurów Hard Coal Deposit in Light of Model Tests

Data publikacji: 10 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (August 2020)
Zakres stron: 186 - 196
Otrzymano: 01 Feb 2020
Przyjęty: 01 Mar 2020
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The Knurów hard coal deposit is characterized by rich fold and fault tectonics and diverse morphology of the overburden. The deposit contains a fold zone called Knurów anticline and four complex of faults with the total amplitudes reaching up to several dozen meters. While making a 3D model of the deposit, a range of complications related to the correct interpretation of the running and development of the aforementioned tectonic structures were encountered. Additional data were begun to be introduced during the detailed analysis of the 3D model being made in stages, thereby forcing the software to perform the modeling according to preset assumptions. This process covered such areas of the deposit that were poorly explored or documented to an extent requiring an intervention from a geologist.

Keywords

Cartwright, N., (1983) How the Laws of Physics Lie. Oxford University Press10.1093/0198247044.001.0001 Search in Google Scholar

EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., (2012) Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Knurów” w kategoriach A, B, C1 i C2, Katowice Search in Google Scholar

Jelonek I., Poniewiera M., Jelonek Z., (2017) Modelowanie złóż w oparciu o właściwości petrograficzne kopalin stałych na przykładzie Jastrzębskiej Spółki węglowej S.A., Górnictwo odkrywkowe nr 2/ Search in Google Scholar

M.A. Diez, R. Alvarez, C. Barriocanal, (2002) Coal for metallurgical coke production: predictions of coke quality and future requirements for cokemaking, International Journal of Coal Geology 50 pp. 389-412 Search in Google Scholar

Probierz K., Ignacok D., (2017) Trójwymiarowy model złoża węgla kamiennego z zastosowaniem środowiska CAD na przykładzie SW części GZW, Górnictwo Odkrywkowe nr 3 Search in Google Scholar

Stano M., Żaba J., Małolepszy Z., (2014) Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice”, Przegląd Geologiczny, vol. 62 nr 12 Search in Google Scholar

Sosnowski P., (2019) Model złoża i harmonogramowanie produkcji w JSW SA, Nowy Górnik nr 13, pp. 7 Search in Google Scholar

Act of 9 June 2011 entitled Geological and Mining Law (Journal of Laws of 2019, item 868). Search in Google Scholar

Polish Standard PN-82/G-97002 Hard coal – Types Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo