1. bookTom 35 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-5119
Pierwsze wydanie
01 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

New Literature (A selection from Nordicom’s database NCOM)

Data publikacji: 06 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 35 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 153 - 163
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-5119
Pierwsze wydanie
01 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo