1. bookTom 22 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Mines, Quarries and Landscape. Visuality and Transformation

Data publikacji: 15 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2016) - Zeszyt 2 (June 2016)
Zakres stron: 110 - 122
Otrzymano: 01 Feb 2016
Przyjęty: 01 Apr 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Díez Torrijos, C. López Jimeno and C. Mataix González. Manual de Integración Paisajística de Minas y Canteras, unpulished.Search in Google Scholar

[2] Guía metodológica. Estudios de Paisaje, Generalitat Valenciana, Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 2011.Search in Google Scholar

[3] E. Martínez de Pisón. „La experiencia del paisaje”, in Retorno al Paisaje, J. Mateu Bellés and M. Nieto Salvatierra, Evaluación de Recursos Naturales S.A., 2008.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD