Otwarty dostęp

General Equations of Non-Degenerate Conics


Zacytuj

eISSN:
2784-1391
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other