1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-8590
Pierwsze wydanie
20 Mar 2021
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Research on Fog Guns for Dust Reduction at Coal Field – Roșiuța Quarry

Data publikacji: 16 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 3 (September 2022)
Zakres stron: 39 - 47
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-8590
Pierwsze wydanie
20 Mar 2021
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

***, 1987 Maximum allowed concentrations of sedimentable powders Search in Google Scholar

Ciolea D.I., 2021 Judicial technical expertise in Ds. no. 14675/3/2017, Bucharest Court Archive Search in Google Scholar

***, 2018 Law no. 292/2018 regarding the assessment of the impact of certain public and private projects on the environment Search in Google Scholar

***, 2017 Minutes Documentation - Expertise in the field for Ds. no. 14675/3/2017-16.04.2018/02.07.2021. Search in Google Scholar

***, 1996 The Water Law no. 107/1996. Search in Google Scholar

***, 2011 The Law on ambient air quality no. 104/2011. Search in Google Scholar

***, 2006 OUG 195/2005 regarding environmental protection, additions by the Law 256/2006. Search in Google Scholar

***, 2007 OUG 114/2007 amending and supplementing GEO 195/2005 on environmental protection. Search in Google Scholar

*** www.apmgj.anpm.ro Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD