1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Governance for Management Consultants

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 51 - 61
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Leblanc, Richard, ed., The Handbook of Board Governance: A Comprehensive Guide for Public, Private, and Not for Profit Board Members, 2nd ed., San Francisco: Wiley (2020).Search in Google Scholar

Leblanc, Richard, ed., The Handbook of Board Governance: A Comprehensive Guide for Public, Private, and Not for Profit Board Members, San Francisco: Wiley (2016).Search in Google Scholar

Leblanc, Richard, “Forty Proposals to Strengthen: the Public Company Board of Director’s Role in Value Creation; Management Accountability to the Board; and Board Accountability to Shareholders,” International Journal of Disclosure and Governance (2013) 1-16.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD