1. bookTom 24 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Development or decline of marketing - systematic considerations

Data publikacji: 31 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 176 - 192
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Adamska, A., Dąbrowski, T. (2007). Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii. Warszawa: C.H. Beck.Search in Google Scholar

2. Altkorn, J. (ed.) (1999). Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Search in Google Scholar

3. Andruszkiewicz, K. (2015). Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No 875 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 41, Issue 2, pp. 179-190, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-15.10.18276/pzfm.2015.41/2-15Search in Google Scholar

4. Baran, R. (2014). Wyzwania dla marketingu w kontekście współczesnych zmian otoczenia przedsiębiorstw. In: Czubała, A., Hadrian, P., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

5. Cassidy, F., Freeling, A., Kiewell D. (2005). A Credibility Gap for Marketers research brief. McKinsey Quarterly, No. 2.Search in Google Scholar

6. Czubała, A. (2001). Dystrybucja produktów. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

7. Czubała, A. (2013). Koncepcja i formy marketingu społecznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, No 1, Issue 22, pp. 25-34.Search in Google Scholar

8. Dietl, J. (2001), Perespektywy marketingu – zmierzch czy rozwój, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 35-44). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

9. Domański, T., Kowalski P.(2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa – Łódź: PWN.Search in Google Scholar

10. Duliniec, E. (2004). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

11. Garbarski, I. (ed.) (2008). Koszty i efekty działań marketingowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

12. Garbarski, L. (2011). Istota marketingu. In: Garbarski, L. (ed.). Marketing. Koncepcja skutecznych działań (pp. 37-39). Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

13. Gwiazda, A., (2001). Ewolucja współczesnego marketingu. Przegląd Organizacji, No. 11, pp. 35-38Search in Google Scholar

14. Haus, B. (1998). Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 784, pp. 19-27.Search in Google Scholar

15. Hernik, J.(2014). Refleksje nad rozwojem marketingu – ujęcie historyczne? Marketing i Rynek, No. 8, pp. 82-90.Search in Google Scholar

16. Homburg, C., Jozić, D., Kuehnl, Ch. (2017). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 45, Issue 3, pp. 277-401.Search in Google Scholar

17. Homburg, C., Workman, J., Krohmer, H. (1999). Marketing’s influence within the firm. Journal of Marketing, No. 63, Issue 2, pp. 1-17.10.1177/002224299906300201Search in Google Scholar

18. Homburg, Ch. (2016). Marketing Management. Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung. Springer Gabler.Search in Google Scholar

19. Homburg, Ch., Grimm, P. (2015). The loss of the marketing department’s influence: is it really happening? And why worry? Journal of the Academic Marketing Science, No. 43, Issus 1, 1-13.Search in Google Scholar

20. Hultman, C.M., Hills G.E. (2011). Influence from Entrepreneurship in Marketing Theory. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, No. 13, Issue 2, pp. 120–125.10.1108/14715201111176408Search in Google Scholar

21. Kaczmarczyk, S. (2004). Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, No. 179, Issue 1, pp. 37-46.Search in Google Scholar

22. Kaczmarczyk, S. (2015). Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako proces doskonalenia biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego, No. 39, Issue 2 Zarządzanie, pp. 207-220.Search in Google Scholar

23. Karwowski, J., Karwowski, M., Frąckiewicz, E., Rudawska E. (2013). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

24. Kłeczek, R. (2012). Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo UE.Search in Google Scholar

25. Kotabe, M., Helsen, K. (2017). Global Marketing Management, Wiley.Search in Google Scholar

26. Kotler, P. (1999). Marketing. Warszawa: Felberg SJA.Search in Google Scholar

27. Kotler, P. (2006). Marketing Management. New Yeark: Perntice Hall.Search in Google Scholar

28. Kotler, P., Armstrong, G. (2001). Principles of Marketing. New York: Prentice Hall, International, Inc.Search in Google Scholar

29. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999). Principles of Marketing. New York: Prentice Hall Europe.Search in Google Scholar

30. Kotler, P., Kartajaya H., Setiawan I. (2019). Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Gildan Media.Search in Google Scholar

31. Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.Search in Google Scholar

32. Kowal, W. (2010). Kontrola skuteczności marketingowej – problem zmienności interpretacji i pomiaru. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławia.Search in Google Scholar

33. Kramer, J., Kramer T.(2001). Wybrane obszary zmian w programach kształcenia menedżerów, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketin u progu XXI wieku (pp. 25-34). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

34. Lichtarski, J.(1999). Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota, relacje, problemy stosowania. Przegląd Organizacji, No 1, pp. 13-18.10.33141/po.1999.01.01Search in Google Scholar

35. Lichtarski, J.(2003). O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Przegląd Organizacji, No 1, pp. 3-6.Search in Google Scholar

36. Łobos, K. (2003). Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławia.Search in Google Scholar

37. Marketing Science Institute (2018). Research Priorities 2018-2020. Cambridge, Mass.: Marketing Science Institute. / http://www.msi.org/research/2018-2020-research-priorities/ (13.02.2020r. - access date).Search in Google Scholar

38. Matschke, Ch., Moskaliuk j., Cress U. (2012). Knowledge Exchange Using Web 2.0 Technologies in NGOs. Journal of Knowledge Management, No. 16, Issue 1, pp. 159-176.Search in Google Scholar

39. Mazurek – Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

40. Mazurek, G. (2012). Virtualization of marketing. Contemporary Management Research, No. 8, Issue 3, pp. 195-204.10.7903/cmr.11153Search in Google Scholar

41. Mazurek, G. (2014). Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej. Marketing i Rynek, No. 8, pp. 545-549.Search in Google Scholar

42. Merlo, O. (2011). The Influence of marketing from a power perspective. European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 7/8, pp. 1152-1171. DOI: https://doi.org/10.1108/03090561111137651.10.1108/03090561111137651Search in Google Scholar

43. Mintz, O., Currim, I. (2013). What drives managerial use of marketing and financialmetrics and does metric use affect performance of marketing-mix activities? Journal of Marketing, No. 77(March), pp. 17-40.Search in Google Scholar

44. Moorman, C., Rust, R. (1999). The role of marketing. Journal of Marketing, No. 63, pp. 180-197.10.1177/00222429990634s117Search in Google Scholar

45. Mruk, H.(1999). Podstawy marketingu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

46. Niestrój, R. (2002). Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

47. O’Sullivan, D., Abela, A. (2007). Marketing performance measurement ability and firm performance. Journal of Marketing, No. 71(April), pp. 79-93.10.1509/jmkg.71.2.079Search in Google Scholar

48. Penc, J. (1995). Strategie zarządzania. Warszawa: Placet.Search in Google Scholar

49. Pluta – Olearnik, M. (2010). Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego, MINIB, No. 6, pp. 11-99.Search in Google Scholar

50. Pluta – Olearnik, M. (2015). Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian, MINIB, No. 15, pp. 1-18.Search in Google Scholar

51. Prymon, M. (1999). Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i DoradztwoSearch in Google Scholar

52. Rutkowski, I. (2001). Strategiczny wymiar marketingu, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 80-88). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

53. Rutkowski, I.(2014). Teoretycy i praktycy marketingu – jeden czy dwa światy? Marketing i Rynek, No. 8, pp. 65-69.Search in Google Scholar

54. Schmitt, B. (2011). Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights. Foundations and Trends® in Marketing, No. 5, Issue 2, pp. 55-112.Search in Google Scholar

55. Sławińska, M.(2014). Marketing jako koncepcja zarządzania – trendy rozwoju. Marketing i Rynek, No. 8, pp. 179-186.Search in Google Scholar

56. Sojkin, B. (2003). Zarządzanie produktem. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

57. Styś, A. (1998). Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 784, pp. 44-49.Search in Google Scholar

58. Styś, A. (ed.) (1999). Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

59. Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

60. Verhoef, P., Leeflang, P. (2009). Understanding the marketing department’s influence within the firm. Journal of Marketing, No. 73 (March), pp. 14-37.10.1509/jmkg.73.2.14Search in Google Scholar

61. Waniowski, P. (2003). Strategie cenowe. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

62. Waśkowski, Z. (2014). Ewolucja roli marketingu w strategiach polskich przedsiębiorstw. In: Czubała, A., Hadrian, P., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (pp. 94-95). Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

63. Webster, F.E., Malter, A.J., Ganesan, S. (2005). The Decline and Dispersion of Marketing Competence, MIT Sloan Management Review, Vol. 46, No. 4, pp. 34-44.Search in Google Scholar

64. Wiktor, J. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

65. Wiktor, J. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

66. Wrzosek, W. (ed.) (2012). Strategie marketingowe. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

67. Źórawik, B., Źórawik, W. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

68. Żabiński, L. (2001). Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych. In: Czubała, A., Wiktor, J. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 45-57). Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.Search in Google Scholar

69. Żabiński, L. (2004). O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki – polemicznie. In: Garbarski, I. (ed.). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo