1. bookTom 24 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Business model maturity in management theory and practice – defining from an expert perspective

Data publikacji: 31 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 81 - 103
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Afuah, A., Tucci, Ch. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele [Internet business. Strategies and models], Oficyna Ekonomiczna, Kraków.Search in Google Scholar

2. Amin, A. (ed.) (1994), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers, Oxford, Malden.10.1002/9780470712726Search in Google Scholar

3. Auksztol, J., Chomuszko, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej [Modelling of the process organisation], PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

4. Autio, E. (1997). New Technology – Based Firms in Innovation Networks Symplectic and Generative Impacts, Research Policy, vol. 26, pp. 263-281.Search in Google Scholar

5. Baden-Fuller, Ch., Morgan, M.S. (2010). Business models as models, Long Range Planning, 43, pp. 156-171.Search in Google Scholar

6. Bossink, B. (2012). Eco-innovation and Sustainability Management, Routledge Taylor & Francis Group, New York and London.10.4324/9780203580981Search in Google Scholar

7. Carnabuci, J., Bruggeman, J. (2009). Knowledge Specialization, Knowledge Brokerage and the Uneven Growth of Technology Domains, Social Forces, vol. 88, no. 2, pp. 607-641.Search in Google Scholar

8. Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics, Long Range Planning, 43, pp. 195-215.Search in Google Scholar

9. Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2006). Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić by konkurencja stała się nieistotna [Blue Ocean Strategy. How to create a free market space and make competition become irrelevant], Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.Search in Google Scholar

10. Chesbrough, H. (2007). Business model innovation it’s not just about technology anymore, Strategy & Leadership, 35, 6, pp. 12-17.Search in Google Scholar

11. Christensen, J. F. (1995). Asset Profiles for Technological Innovation, Research Policy, vol. 24, pp. 727-745.Search in Google Scholar

12. Cohen, S. (2011). Sustainability Management, Columbia University Press, New York.Search in Google Scholar

13. Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2011). Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy [The use of the business model concept in the company resource theory]. In: Krupski, R. (ed.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego [Development of a resource school of strategic management], Wałbrzyska Wyższa, Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, pp. 99-107.Search in Google Scholar

14. Ehiraj, S., Guler, I., Singh, H. (2000). E-Business Models: Value Creation and Competitive Advantage, The Warton School, Philadelphia.Search in Google Scholar

15. Fisken, J., Rutherford, J. (2002). Business Models and Investments. Trends in the Biotechnology Industry in Europe, Journal of Commercial Biotechnology, Vol. 8(3), pp. 191-199.Search in Google Scholar

16. Garrouste, P., Saussier, S. (2005). Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, Journal of Economics Behavior & Organization, vol. 58, pp. 178-199.Search in Google Scholar

17. Hamel, G. (2002). Leading the revolution, Harvard Business School Press, Boston.Search in Google Scholar

18. Hirst, P., Zeitlin, J. (2006). Flexible Specialization versus Post-Fordism: Theory, Evidence and Policy Implications. In: Beynon H., Nichols T. (eds.), The Fordism of Ford and Modern Management, Elgar, Cheltenham.Search in Google Scholar

19. Howe, P.E. (2004). Business models. CPA Journal, vol. 74.Search in Google Scholar

20. Joyce, A., Paquin, R.L. (2016). The Triple Layered Business Model Canvas: A Tool to Design More Sustainable Business Models, Journal of Cleaner Production, 135, pp. 1474–1486.Search in Google Scholar

21. Kindström, D. (2010). Towards a service-based business model - Key aspects for future competitive advantage, European Management Journal, 28, 6, pp. 479-490.Search in Google Scholar

22. Kotler, P., Caslione, J.A. (2009). Chaos, zarządzanie i marketing w erze turbulencji [Chaos, management and marketing in the era of turbulence], MT Biznes, Warszawa.Search in Google Scholar

23. Krupski, R. (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji [Company management in the turbulent environment. Towards superflexible organisation], PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

24. Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter, Harvard Business Review, 80, 5, pp. 86-92.Search in Google Scholar

25. Mazurek – Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie [Client-orientation in the company], PWE, Warszawa:Search in Google Scholar

26. Morris, M., Schindehutte, M. and Allen, J. (2005). The entrepreneur’s business model: Toward a unified perspective, Journal of Business Research, 58, pp. 726-735.Search in Google Scholar

27. Muller-Christ, G. (2011). Sustainable Management, Springer, Berlin Heidelberg. 28. Neely, A., Delbridge, R. (2007). Effective Business Models: What do They Mean for Whitehall? Sunningdale Institute.10.1007/978-3-642-19165-7Search in Google Scholar

29. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2018). Metoda oceny potencjału dynamizującego kompozycje modelu biznesu zorientowanego na wspólne innowacje – eksploracja w sektorze maszyn rolniczych [A method of assessing the potential of dynamizing compositions of a business model oriented at joint innovations – exploration in the agricultural machinery sector], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, from 108, 127, pp. 175-190.Search in Google Scholar

30. Nogalski, B., Niewiadomsk, i P. Szpitter, A. (2017). Elastyczne modele biznesu przedsiębiorstw produkcyjnych sektora maszyn rolniczych – próba oceny ich implementacji [Flexible business models of manufacturing companies in the agricultural machinery sector – an attempt to evaluate their implementation], In: Rokita, J. (ed.), Strategiczne zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne [Strategic management of organisations – research and practical problems], Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice, pp. 125-148.Search in Google Scholar

31. Nogalski, B., Niewiadomski, P., Szpitter, A. (2018a). Creativity in the Aspect of Composition of Business Models of Manufacturers from the Agricultural Machines Sector: An Attempt to Assess the Significance of the Requirements, Journal of Management and Financial Sciences JMFS, XI, 31, pp. 9-26.10.33119/JMFS.2018.31.1Search in Google Scholar

32. Nogalski, B., Niewiadomski, P., Szpitter, A. (2018b). Reconnaissance of the Ability to Profile a Business Model Focused on Market Niches – Expert Self-assessment in the Machine Sector, Entrepreneurship and Management - Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX, 6, I, pp. 41–52.Search in Google Scholar

33. Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of The Concept, Communications of the Association for Information Systems, 15, pp. 1-25.Search in Google Scholar

34. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.Search in Google Scholar

35. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [Little encyclopedia of praxeology and organization theory], Ossolineum, Wrocław.Search in Google Scholar

36. Sajdak, M. (2014). Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem [Business agility as a concept of management between stability and chaos]. In: Romanowska, M., Cygler, J. (eds.), Granice zarządzania [Limits of management], Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.Search in Google Scholar

37. Sharma, S., Ruud, A. (2003). On the path to sustainability: Integrating social dimensions into the research and practice of environmental management, Business Strategy and the Environment, 12, pp. 205–214.Search in Google Scholar

38. Teece, D. J., (2012). Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, Journal of Management Studies, Vol. 49, Issue 8.Search in Google Scholar

39. Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, 43, pp. 172-194.Search in Google Scholar

40. Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne [Agile company], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.Search in Google Scholar

41. Wikström, K., Artto, K., Kujala, J. and Söderlund, J. (2010). Business models in project business, International Journal of Project Management, 28, pp. 832–841.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo