1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 2 (August 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: The Anthropocene as a geological time unit: a guide to the scientific evidence and current debate, by J. Zalasiewicz, C.N. Waters, M. Williams & C.P. Summerhayes, 2019. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 361 pages. Hardback: price £44.99, ISBN 9781108475235.

Data publikacji: 17 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 2 (August 2021)
Zakres stron: 139 - 140
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD