1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 2 (August 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Global groundwater: source, scarcity, sustainability, security, and solutions, by Abhijit Mukherjee, Bridget Scanlon, Alice Aureli, Simon Langan, Huaming Guo and Andrew McKenzie (Eds.), 2020. Elsevier, Amsterdam. 676 pages. Paperback: price $150.00, ISBN 9780128181720; e-Book: price $105.00, ISBN 9780128181737.

Data publikacji: 17 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 2 (August 2021)
Zakres stron: 137 - 138
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD