1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 2 (August 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Handbook of geotourism, by Ross Dowling and David Newsome (Eds.), 2018. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK. 520 pages. Hardback: price £190, ISBN: 9781785368851.

Data publikacji: 17 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 2 (August 2021)
Zakres stron: 135 - 136
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Newsome, D., 2006. Geoturism – sustainability, impacts and management. Elsevier. 260 pp. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD