1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Thanks to the journal’s reviewers

Data publikacji: 31 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 253 - 253
Polecane artykuły z Trend MD