1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Vesuvius, Campi Flegrei and Campanian volcanism, by Benedetto De Vivo, Harvey E. Belkin and Giuseppe Rolandi (Eds.), 2019. Elsevier Inc., Amsterdam. 520 pages. Paperback: price $175.00, ISBN 9780128164549

Data publikacji: 29 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 179 - 180
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD