1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 87 - 88
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD