1. bookTom 21 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

River minimum flow changes under dammed reservoir conditions

Data publikacji: 03 Jul 2021
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2021) - Zeszyt 1 (March 2021)
Zakres stron: 63 - 71
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Graf W.L., 1999, Dam nation: A geographic census of American dams and their large-scale hydrologic impacts, Water Resour. Res. 35(4): 1305–1311.10.1029/1999WR900016 Search in Google Scholar

Jiang C., Zhang Q., Luo M., 2019, Assessing the effects of the Three Gorges Dam and upstream inflow change on the downstream flow regime during different operation periods of the dam, Hydrol. Process. 33: 2885–2897.10.1002/hyp.13535 Search in Google Scholar

Kendall M.G., 1984, Time Series, Oxford University Press, New York, 296 pp. Search in Google Scholar

Kirvel I., Kukshinov M., Kirvel P., 2015, The transformation of rivers’ temperature regime downstream of reservoirs, Limnol. Rev. 15(4): 165–170.10.2478/limre-2015-0017 Search in Google Scholar

Ljung G.M., Box G.A.P., 1978, On a measure of a lack of fit in time series models, Biometrica 65(2): 297–303.10.1093/biomet/65.2.297 Search in Google Scholar

Marren P.M., Grove J.R., Webb J.A., Stewardson M.J., 2014, The potential for dams to impact lowland meandering river floodplain geomorphology, Sci. World J. 2014: #309673.10.1155/2014/309673 Search in Google Scholar

Rzętała M., 2017, Sztuczne zbiorniki wodne i ich funk-cje (Artificial water reservoirs and their functions), [in:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (eds), Hydrologia Polski (Hydrology of Poland), PWN, Warszawa: 240-246 (in Polish). Search in Google Scholar

Smakhtin V.U., 2001, Low flow hydrology: a review, J. Hydrol. 240(3-4): 147–186.10.1016/S0022-1694(00)00340-1 Search in Google Scholar

Schmidt J.C., Wilcock P.R., 2008, Metrics for assessing the downstream effects of dams, Water Resour. Res 44(4): # W04404.10.1029/2006WR005092 Search in Google Scholar

Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski (Multiannual and seasonal dynamics of low flows in rivers of central Poland), Wydaw. UŁ, Łódź, 265 pp (in Polish, English summary).10.18778/7525-771-7 Search in Google Scholar

Tomaszewski E., 2016, Impact of Lake Gopło on low-flow regime of the upper Noteć river, Limnol. Rev. 16(2): 95–103.10.1515/limre-2016-0010 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD