1. bookTom 18 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Models for calculating ice cover thickness on selected endorheic lakes of the upper Radunia (Kashubian Lakeland, northern Poland)

Data publikacji: 25 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 129 - 135
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Assel R., 1999, Great Lakes ice cover, [in:] Lam D.C.L., Schertzer W.M. (eds) Polential climate change effects on Great Lakes hydrodynamics and water quality, ASCE Press, Reston: 6.1–6.21.Search in Google Scholar

Barańczuk J., Marchlewicz R., 2003, Diversity of development of ice phenomena in chosen lakes of Kaszubskie Lakeland in winter 2003, Limnol. Rev. 3: 25–30.Search in Google Scholar

Barańczuk J., Borowiak D., 2005, Zjawiska lodowe jezior (Lakes ice cover), [in:] Lange W. (ed.), Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie (Lakes of the upper Radunia River and its catchment in research with the participation of the Limnological Station in Borucino), Ser. Bad. Limnol. 3, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 251–260 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Barańczuk J., 2007, Jezioro Kniewo (Kniewo Lake), [in:] Borowiak D. (ed.), Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 211–217 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Barańczuk J., 2015, Przebieg zjawisk lodowych na wybranych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego (The course of ice phenomena on the selected lakes of the Kashubian Lakeland) [Dissertation], Department of Limnology of Gdańsk University, Gdańsk, 231 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Barańczuk J., 2018, The statistical relation/coherence between ice regimes of Raduńskie Górne Lake and Ostrzyckie Lake, Limnol. Rev. 18(3): 103–108.10.2478/limre-2018-0011Search in Google Scholar

Barańczuk J., Bajkiewicz–Grabowska E., Barańczuk K., Staszek W., 2017, The ice regime of Lake Raduńskie Górne (Kashubian Lakeland, northern Poland), Limnol Rev. 17(2): 61–70.10.1515/limre-2017-0006Search in Google Scholar

Bengtsson L., 1996, Mixing in ice-covered lakes, Hydrobiologia 322: 91–97.10.1007/BF00031811Search in Google Scholar

Borowiak D., 2011, Właściwości optyczne wód jeziornych Pomorza (Optical properties of the Pomeranian lake waters), Wydaw. UG, Gdańsk, 275 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borowiak D., Barańczuk J., 2004, Secular fluctuations of ice phenomena in Raduńskie Górne Lake, Kashubian Lake-land, Limnol. Rev. 4: 17–24.Search in Google Scholar

Borowiak D., Barańczuk J., 2005, Funkcje hydrologiczne jezior (Hydrological functions of lakes), [in:] Lange W. (ed.), Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie (Lakes of the upper Radunia River and its catchment in research with the participation of the Limnological Station in Borucino), Ser. Bad. Limnol. 3, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 215–231 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borowiak D., Barańczuk J., 2006, Diversity of surface outflow from lakes which perform different hydrological functions, Limnol. Rev. 6: 13–20.Search in Google Scholar

Brown L.C., Duguay C.R., 2010, The response and role of ice cover in lake – climate interactions, Prog. Phys. Goog. 34(5): 671–704.10.1177/0309133310375653Search in Google Scholar

Choiński A., 2017, Ice phenomena on Lake Wielki Staw in the Valley of Five Polish Lakes, Limnol. Rev. 17(2): 71–77.10.1515/limre-2017-0007Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., 2012, Variation in the ice cover thickness on Lake Samołęskie as a resultat of underground water supply, Limnol. Rev. 12(3): 133–138.10.2478/v10194-012-0053-5Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., Skowron R., Strzelczak A., 2015, Changes in ice on polish lakes from 1961 to 2010 related to location and morphometry, Limnologica 53: 42–49.10.1016/j.limno.2015.05.005Search in Google Scholar

Dorofy P., Nazari R., Romanov P., 2018, Application of dynamic threshold in a lake ice detection algorithm, Am. J. Rem. Sens. 6(2): 64–73.10.11648/j.ajrs.20180602.12Search in Google Scholar

Dorofy P., Nazari R., Romanov P., Key J., 2016, Development of a Mid-Infrared Sea and lake ice index (MISI) using the GOES Imager, Remote Sens. 8(12): 1015.10.3390/rs8121015Search in Google Scholar

Duguay C.R., Prowse T.D., Bonsal B.R., Brown R.D, Lacroix M.P., Ménard P., 2006, Recent trends in Canadian lake ice cover, Hydrol. Process. 20(4): 781–801.10.1002/hyp.6131Search in Google Scholar

Ghanbari R.N., Bravo H.R., Magnuson J.J., Hyzer W.G., Benson B.J., 2009, oherence between lake ice cover, local climate and teleconnections (Lake Mendota, Wisconsin), J. Hydrol. 374: 282–293.10.1016/j.jhydrol.2009.06.024Search in Google Scholar

Karetnikov S.G., Naumenko M.A., 2008, Recent trends in Lake Ladoga ice cover, Hydrobiologia 599: 41–48.10.1007/s10750-007-9211-1Search in Google Scholar

Kuusito E., 1994, The thickness and volume of lake ice in Finland in 1961–90, Publ. Water Environ. Res. Inst. 17: 27–36.Search in Google Scholar

Leshkevich G.A., Nghiem S.V., 2007, Satellite SAR remote sensing of Great Lakes ice cover, Part 2. Ice classification and mapping, J. Great Lakes Res. 33(4): 736–750.10.3394/0380-1330(2007)33[736:SSRSOG]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2009, Extreme ice phenomena on the lakes of Northern Poland, Limnol. Rev. 9(2–3): 81–89.Search in Google Scholar

Maślanka W., Barańczuk J., 2007, Termika i dynamika wód (Thermics and water dynamics), [in:] Borowiak D. (ed.), Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 67–86 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Nazari R., Khanbilvardi R., 2011, Application of dynamic threshold in sea and lake ice mapping and monitoring, Int. J. Hydrol. Sci. Technol. 1 (1–2): 37–46.10.1504/IJHST.2011.040739Search in Google Scholar

Nazari R., Rychtecka M., Ghedira H., Khanbilvardi R., 2009, Stepwise linear regression for mapping and monitoring sea and lake ice for the future GOES-R, Int. J. Terrasp. Sci. Eng. 1(2): 21–42.Search in Google Scholar

Skowron R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na Niżu Polskim (Diversity and variability of selected elements of the thermal regime of water in lakes in the Polish Lowlands), Wydaw. Nauk. UMK, Toruń, 345 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Solarski M., Pradela A., Rzętała M., 2011, Natural and anthropogenic influences on ice formation on various water bodies of the Silesian Upland (southern Poland), Limnol. Rev. 11(1): 33–44.10.2478/v10194-011-0025-1Search in Google Scholar

Trusewicz Z., Markowski M., Barańczuk J., 2009, The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne, Limnol. Rev. 9(2–3): 55–62.Search in Google Scholar

Wrzesiński D., Choiński A., Ptak A., Skowron R., 2015, Effect of the North Atlantic Oscillation on the Pattern of Lake Ice Phenology in Poland, Acta Geophys. 63(6): 1664–1684.10.1515/acgeo-2015-0055Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo