1. bookTom 26 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0133
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Anomaly of Rotor Dynamics in Ultra-Light Helicopter – Robinson R22

Data publikacji: 24 Apr 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2019) - Zeszyt 4 (December 2019)
Zakres stron: 235 - 239
Otrzymano: 30 Aug 2019
Przyjęty: 17 Dec 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0133
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Bereżański, J., Własności dynamiczne i eksploatacyjne śmigłowców ultralekkich na przykładzie śmigłowca Robinson R22, Prace Instytutu Lotnictwa, s. 117-121, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

[2] Bell model 206 series Jet Ranger, Maintenance Manual.Search in Google Scholar

[3] NTSB Investigates Loss-of-control Accidents Among Lightweight Helicopters, Flight Safety Fundation, Helicopter Safety, Canada 1997.Search in Google Scholar

[4] Robinson Helicopter Company R22 loss of main rotor control accidents, Special Investigation Report, Washington 1996.Search in Google Scholar

[5] Robinson model R22, Maintenance Manual.Search in Google Scholar

[6] Wallace, L., You Too Can Hover, Robinson R22 teaches the world how to fly, Flying Magazine, p. 58, March 2002.Search in Google Scholar

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter_rotor.Search in Google Scholar

[8] https://disciplesofflight.com/sfar-73-a-rule-unlike-any-other-in-aviation.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo