1. bookTom 24 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Co-evolutionary Perspective in the Search for Sustainable Education

Data publikacji: 11 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 1 - 4
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD