1. bookTom 36 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Paul J. Lavrakes, Michael W. Traugott, Courtney Kennedy, Allyson L. Holbrook, Edith D. de Leeuw, and Brady West. Experimental Methods in Survey Research: Techniques that Combine Random Sampling with Random Assignment. 2019, Wiley, ISBN: 978-1-119-08374-0, 544 pages

Data publikacji: 10 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 941 - 943
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD