1. bookTom 36 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Paul C. Beatty, Debbie Collins, Lyn Kaye, Jose-Luis Padilla, Gordon B. Willis, and Amanda Wilmot. Advances in Questionnaire Design, Development, Evaluation and Testing. 2019, Wiley, ISBN: 978-1-119-26362-3, 816 pages

Data publikacji: 10 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 933 - 935
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD