1. bookTom 8 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2198-6800
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Rezension zu: Sautter, Hermann: Verantwortlich wirtschaften: Die Ethik gesamtwirtschaftlicher Regelwerke und des unternehmerischen Handelns

Data publikacji: 06 Sep 2021
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2020) - Zeszyt 2 (December 2020)
Zakres stron: 1 - 3
Otrzymano: 05 Feb 2021
Przyjęty: 05 Feb 2021
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo