1. bookTom 5 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2198-6800
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Helicopter Money: Central Banks as Spenders of Last Resort?

Data publikacji: 21 Jun 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2017) - Zeszyt 2 (December 2017)
Zakres stron: 107 - 110
Otrzymano: 02 Mar 2016
Przyjęty: 15 May 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2198-6800
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

[1] Bernanke B., Some thoughts on monetary policy in Japan: Remarks by Governor Ben S. Bernanke before the Japan Society of Monetary Economics; 2003. URL: http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2003/20030531/default.htm (abgerufen am 18.11.2015).Search in Google Scholar

[2] Buiter W.H., The simple analytics of helicopter money: why it works — always, economics Discussion Papers, No. 2014-24, Kiel Institute for the World Economy, 2014.Search in Google Scholar

[3] Friedman M., A monetary and fiscal framework for economic stability, American Economic Review, 38, 245-264, 1948.Search in Google Scholar

[4] Naumer H.-J., Fördern Geldpolitik und Niedrigzinsen einen nachhaltigen Rückgang der Staatsschulden? Wirtschaftsdienst, 9. Jg., S. 614-618, 2015.10.1007/s10273-015-1876-xSearch in Google Scholar

[5] Turner A., Debt, money, and mephistopheles: how do we get out of this mess? 2013. URL: http://www.modernmoneynetwork.org/?q=content/debt-money-and-mephistopheles-how-do-we-get-out-mess (abgerufen am 18.11.2015).Search in Google Scholar

[6] Turner A., Between debt and the devil — money, credit and fixing global finance, Princeton University Press, Princeton, 2015.10.1515/9781400885657Search in Google Scholar

[7] Tymoigne É., Modern money theory and interrelations between the treasury and the central bank, Working Paper, No. 788, 2014.10.2139/ssrn.2407521Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo