1. bookTom 52 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Technology of Making Airfield Pavements in Relation to the Existing Requirements in Terms of Texture

Data publikacji: 07 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 52 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 75 - 100
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Advisory Circular no: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation (FAA). Search in Google Scholar

2. Blacha K., Wesołowski M.: Skid Resistance Properties of Airfield Pavements in the Light of Applicable Normative Rules. Journal of Konbin, Vol. 49, Iss. 1, 2019, DOI 10.2478/jok-2019-0013. Otwórz DOISearch in Google Scholar

3. Blacha K., Wesołowski M.: Analiza stanu nośności układu sztywnego konstrukcji nawierzchni lotniskowej według założeń metody ACN-PCN. Technika Transportu Szynowego (12), Radom 2015. Search in Google Scholar

4. Blacha K.: Badanie i ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa lotów. PhD Thesis, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

5. Čelko J., Kovac M., Kotek P. Analysis of the Pavement Surface Texture by 3D Scaner, Transporation Research Procedia 14.2994-3003, 2016. Search in Google Scholar

6. Doc. 9137 AN/898 Airport Service Manual Part 2 – Pavement Surface Conditions (ICAO). Search in Google Scholar

7. Doc. 9157 AN/901 Aerodrome Design Manual Part 1 – Runways (ICAO). Search in Google Scholar

8. Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014) (EASA). Search in Google Scholar

9. Huang Y., Copenhaver T., Hempel P., Mikhail M.: Development of Texture Measurement System Based on Continuous Pro-files from Three-Dimensional Scanning System, Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board. 2367 (2), 2013. Search in Google Scholar

10. Islam S., Hossain M., Miller R.: Evaluation of pavement surface texture at the network level, Nondestructive Testing And Evaluation, tom 34, nr 1, pp. 1-12, 2018.10.1080/10589759.2018.1554067 Search in Google Scholar

11. Meegoda J., Gao S.: Evaluation of pavement skid resistance using high speed texture measurement, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2015.10.1016/j.jtte.2015.09.001 Search in Google Scholar

12. NO-17-A200: 2017. Nawierzchnie lotniskowe – Nawierzchnie z betonu asfaltowego – Wymagania i badania. Search in Google Scholar

13. NO-17-A204: 2015. Nawierzchnie lotniskowe – Nawierzchnie z betonu cementowego – Wymagania i metody badań. Search in Google Scholar

14. PN-EN 13036-1: 2010 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych – Metody badań – Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową. Search in Google Scholar

15. PN-EN ISO 13473-1: 2019 Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych – Część 1: Określanie średniego profilu głębokości. Search in Google Scholar

16. Wesołowski M., Blacha K.: Estimating the Impact of Texture Depth on the Roughness of Cement Concrete Airfield Pavements. Journal of Konbin, Vol. 49, Iss. 2, 2019, DOI 10.2478/jok-2019-0039. Otwórz DOISearch in Google Scholar

17. Wesołowski M., Blacha K.: Evaluation of airfield pavement micro and macrotexture in the light of skid resistance (friction coefficient) measurements, w MATEC Web of Conferences 262:05017, 2019.10.1051/matecconf/201926205017 Search in Google Scholar

18. Wesołowski M., Blacha K., Iwanowski P.: Impact of Airfield Pavement’s Operability on Its Anti-skid Properties, w Research Methods and Solutions to Current Transport Problems, 2020.10.1007/978-3-030-27687-4_44 Search in Google Scholar

19. Wesołowski M., Blacha K., Włodarski P.: Tekstura nawierzchni lotniskowych w aspekcie skuteczności ich odwadniania. Przegląd Komunikacyjny (9-10-11), Warszawa 2021. Search in Google Scholar

20. Załącznik 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Lotniska Tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk (ICAO). Search in Google Scholar

21. Zhan Q. J. Li, Y., Yang G., Wang K.: Pavement skid resistance as a function of pavement surface and aggregate texture properties, International Journal of Pavement Engineering, 2018. Search in Google Scholar

22. Zieja M., Wesołowski M., Blacha K., Iwanowski P.: Analysis of the Anti-Skid Properties of New Airfield Pavements in Aspect of Applicable Requirements. Coatings (Road Surface Performance: Skid Resistance, Noise, and Rolling Resistance), 2021, 11 (7). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD